LIVING From inner Peace. and SOULFIRE Creativity

Music and teachings to come home inside, experience who you are -
Relaxing and enjoying your real nature. Oneness. Spiritual Nourishment

Living Tantra

 

                                                         EVENTS

Yoga och Klättra på Mallorca 2020     28/4-5/5

Anmälan: VING

Mallorca 28/4-5/5 2020 Vingresor

Med Närvaro, Kroppsmedvetenhet och Livsenergi, på Mallorca”

Yoga och Klättrings Resa med Johanna Nygård ( grundare till Systrar i Bergen samt Klätter instruktör ) och Aschima ( b.la Yoga och Medvetande coach, skapare till ny yogaform – Feminine Yoga )

Var: Hotel Sunprime Waterfront - Playa de Palma,

Varmt välkomna att delta på en Medveten vecka i vår, med YOGA och Klättring i den vackraste miljön på Mallorca -

Johanna och Aschima delar Klättring och Yoga med fokus att stanna i nuet och bli i enhet med oss själva och naturen. Samt glädjen att vara och utforska i kroppen.
Johanna och Aschima kommer att finnas även vid flertalet Middagar där vi kan vara tillsammans i närvaro.
En av dagarna är du välkommen att följa med på utflykt till mallorcas Vattenfall, där vi Klättrar och Yogar I naturens magi!
• Aschima erbjuder 2 Yoga pass/dag och Johanna tar er varje dag till platser för Klättring.

Du kan välja att enbart komma med och Klättra eller att utöva Yoga. Du behöver EJ delta på alla pass för att följa med på resan.

Krav: För att delta behöver du kunna använda din kropp och vara naturligt frisk, vilja komma djupare i närvaro och bli smidigare i din kropp - utöka din Yoga kunskap och ha lusten och modet att klättra de mallorcanska klipporna med Johanna.

Under vistelsen kan du boka privata Yoga sessioner med Aschima

Välkommen på “YOGA med Aschima”– I den vackra och upplyftande naturen på Mallorca

Feminine Yoga med Aschima:

Aschima som Yogalärare hjälper dig att öka närvaro och vara i nuet, samtidigt arbeta med kropps- och andningstekniker från YOGAN.
Varmt välkommen på Yoga pass med Aschima, grundare av en ny Yoga metod som hon kallar Feminine Yoga, där kontakten till din andning och att hitta rätt kroppsrörelser för dig, utan stress eller belastning, är i fokus. Du kommer att öka din närvaro - kroppsmedvetenhet - vighet - vitalitet och självkärlek, ju mer du utövar Yogan. Kom gärna med en intention att ta med dig Yogan hem och fortsätta själv efter resan,  för livskraft och kärlek till Kropp och medvetande.

Passen är 1,5 timmar långa och uppdelade i Närvaro, Andning, Kropps Aktivitet och Avslappning.

-Varje Yoga pass börjar med en kort meditation för att koppla dig samman med nuet -Sedan gör vi andnings övningar för att öppna Flöde och Livsenergin
-Därefter - Yoga övningar som arbetar igenom hela din Kropp ( även för ansiktet ) och dina Chakran
- Passen avslutas med Avslappning
-Aschima hjälper dig individuellt vid behov, under Yoga passen.


Syftet med Yoga övningarna är att öka närvaro och kontakten mellan dig och kroppen, bli ett med och få tacksamhet till kroppen.
Ju mer du tränar på denna yoga form, desto mer tacksamhet får du, till den du är och din kropp.
( du behöver ej kunna Yoga för att delta - Både Yogis( män ) samt Yoginis ( kvinnor ) är Välkomna )

“KÄRLEK till din Själ - Älska dina andetag, Älska din kropp - Älska din inre närvaro och livskraft - genom Feminine Yoga!” Aschima

Mer om Feminine Yoga: - En Metod utarbetad av Aschima:

Du är inte separerad från din kropp. I västerländska kulturer har vi ej så stor kroppsmedvetenhet då vi inte uppskattar kroppen på samma sätt man gör i österländska traditioner. Yoga - Tai chi är i kontakt med det som Andas - Anden - Nuet. Aschima har utarbetat Yoga för att hjälpa västerländska ( kvinnor och män ) att återfå en kontakt med kroppen , få en djupare andning, mjukare leder . Yoga är ROLIGT, behöver ej vara perfekt utan sanning att du får tillbaka din närvaro och blir ETT med din kropp. Yogan hjälper dig att rensa sinnet och öppna för glädje inuti.

-Varje kontakt med en Namasté inuti - ett ben som blir omtagen av en hand - en mjukare led - en Yoga övning där du skapar med din kropp, ger dig självförtroende. Yogan masserar även organen, hjärtat kommer i vila och sömnen förbättras.

All Rights: Aschima.comKättra med Johanna:
Klättringen genomförs som en Prova på-topprepsklättring eller/och ledklättring beroende på din nivå. Har du sedan tidigare rött kort (klättring inomhus) eller erfarenhet från ledklättring har du möjlighet att klättra både led- och topprep. För dig som inte klättrat eller bara provat på klättring utomhus kommer att kunna följa med och klättra på topprep.
Klättringen på Mallorca är i huvudsak på kalksten med stor variation på gradering av leder. Till varje klättring tar vi oss med en transfer och från parkeringen har vi allt som oftast en 5-15 minuters approach till klippan. Att klättra på Mallorca är en fantastisk naturupplevelse. Vi kommer att besöka olika klippor med vackra utsiktsplatser, enkla djungelliknande approacher och ett rikt och vänligt djur- och fågelliv.
( Du behöver egen klättersele och klätterskor för att kunna delta på klättringen. Har du ingen klätterhjälm finns detta att låna under resan. )


 

RETREAT SUMMER 2019


Varmt välkomna att komma och vila i nuet, fördjupa närvaro, och öppna din blommande unika själ under 3 dagar 26-29 Juli.

Retreatet kommer att vara på Villa LivsRo i Tyresö, i ett fint hus med intention och kursrum som är inbjudande för själen att gå igenom uppvaknande och bara vara.

Retreat innehåll:

- Feminine Yoga varje morgon med djup Om sång ( Se bild på uteplats för Yoga i vacker trädård )

- Satsang med Sharing och Frågor om ditt uppvaknande och det din själ går igenom.

- Lunch, i Tystnad med hjärtat och vila i gemenskap - ( ofta smakar maten så gott under ett retreat då Själen jobbar som ett träningspass i vilandet..... Det kommer att vara eko mat, mycket grönsaker, grytor, glutenfritt bröd etc. )

- Egen tid för promenader i natur, integrering av närvaro - nära Finns en vacker badsjö med näckrosor.

- PRIVATA SESSIONSTIDER med Aschima

- Satsang eller healing cirkel, Dans, Öppet. Vi talar om Din healing förmåga - REIKI eller det du arbetar med. Delar du retreat själv/ yoga/ meditation kan du komma ännu djupare in i ditt varande med Aschima och utveckla. Aschima är fantastisk energi healer och kunning om att hålla energi nivåer i liv om du håller stora grupper.

- Middag -tillsammans i vaken tystnad

- Kvälls satsang med Ljus, vila, frågor om ditt uppvaknade och det som kommer upp till ytan under retreatet. Du kan fråga hur man stannar i sitt flöde, healar olika delar i livet.

- Vill du öppna och fördjupa din röst hjälper Aschima dig. Cirkel där vi sjunger och öppnar oss till det som är sant inuti, släpper taget och uttrycker din frihet.TYSTNADEN: Tystnaden är till för att vi kommer djupare inuti så att närvaron kan integrera i ditt system. Och det vakna sinnet öppnas.

Kroppen, dina Chakran förändras när du går igenom uppvaknandet och ryggen tar emot ny närvaro. Därav är stillheten under retreaten och Aschimas helande närvaro som att "födas igen". Du får även healing under natten då du sover, det finns även tider att ta en privat healing av Aschima eller vägledning

ANMÄLAN sker till Aschima: femininebuddha@gmail.com

Retreat kostnad 5800

VARMT VÄLKOMMEN/ Love Aschima

Ord från Hjärtat, om det vackra Stilla Retreatet senast på Villa LivsRo/

"Att få vara närvarande i så vackra energier som är inom dig själv och närvaron i mötet med Aschima var en real homecoming som integrerats i mig på djupet. En så fullkomlig upplevelse för att få öppna upp och stanna kvar i den sanna essensen inom sig själv.

Hennes fantastiska förmåga att ge individuell guidning i var och ens livsprocess är en kristallklar kanal som medvetandegör, öppnar upp och transformerar. Aschimas retreat och ljusa, livsrika närvaro skapar en miljö i balans som är så otroligt uppbyggande för själen, en sann plats att verkligen få blomma ut i, att bara vara, öppna och fördjupa. Samhörigheten och trivseln oss alla deltagare emellan var så vacker att få dela och Jag känner mig otroligt ärad över min rika upplevelse från retreatet. Vill rikta mitt varmaste tack till Aschima som förgyller min process i uppvaknandet.

Med ljus och kärlek,

Nathalie Aurora "---------------------------------------------------


There will be a retreat summer 2019.

- Satsang with Aschima - We sit together in the awakened Space - Whatever you´d like to ask about your journey, Aschima will answer to give you ease and new energy to relax inside and create from joy.

-Singing and Sounding from being. Explore your voice with Aschima - Singing and creating sounds from the inside - A sound session often ends with a group feeling so free....

- Walking in nature

- Private Sessions

Lovely GOOD food / echo friendly and a lot of TEA.


Send your intrest to femininebuddha@gmail.com

MORE INFO SOON

Silent Retreat with Aschima 27/7-3/8 2018
 


Warmly welcome to Silent Retreat with Aschima 27/7-3/8

PLACE: Archipelago outside Sthlm. 

- You are invited to spend silent days in awake presence - To come home inside yourself and experience integration and healing, new openings to create a beautiful life with love and soul purpose 

We share the days in our own integrity, walking the beach, doing yoga, sharing in satsang and mantra singing. 

Meals: Eco food a lot of greens, juices, tea. We share in awake silence. 

You can receive healing through Aschimas aura. Welcome to stay only a couple of days. 

Registrate to femininebuddha@gmail.com

Contact Aschima for cost and questions 

More info is coming. femininebuddha.com - Open Spotify mantra music- https://open.spotify.com/artist/0LQrPdJPbfd1psCginF95h?si=G-qBfRmaTE-LYHMNlK6Hjw

Read retreat patrticipants testimonial.

Words from the heart, after the Silent Retreat july 2017

"Being present in such beautiful energies that are within yourself and the presence in the meeting with Aschima was a real homecoming integrated into me in depth. Such a perfect experience to open up and stay in the true essence, within myself. 

Her amazing ability to give individual guidance in each one's life process, is a crystal clear channel that raise awareness, opens up and transforms. Aschimas retreat and bright, lively presence create an environment in balance that is so incredible for the soul, a true place to truly blossom in, just being open and deepening. The togetherness and well-being of us all between the participants was so beautiful to share and I feel incredibly honored by my rich experience from the retreat. I would like to direct my warmest thanks to Aschima, who gives light to my process during the awakening.

With light and love,

Nathalie Aurora 2017 June"


Satsang och OM sång

24/3 kl 17 - 19.30

Plats: Östermalm Wittstocksg. 28
Inträde: 250 - 300  kr

Välkommen på Satsang i Stilla uppvaknad närvaro - För att komma tillbaka till din sanna natur, som ej är identifierad med ett ego eller "trauman" skapade av ett samhälle i stress. Öppna hjärtat och släpp taget om Mind. 

Värd: Aschima vaknade i Indien i 30 års ålder till total inre frid och har därifrån delat från det uppvaknade sinnet och friheten. 

Ställ frågor om din resa, om saker som händer i ditt liv. Aschima ser orsak och hur du kopplar dig till närvaro och medvetenhet. 

Ofta under en satsang får du djup vila, rummet fylls av närvaro, kärlek och levande magi. 

Sjung mantra OM sång med Aschima - Instrument - Monochord - Tanpura - Singing Bowls - Swarmandel - Soundhealing Bliss. 

Anmälan sker till Femininebuddha@gmail.com

Investering i dig: 250 -300 kr 

CD sacred Healing Songs finns att köpa / 150 kr/cd efter betald entré 

LJUS

Aschima

FEMININEBUDDHA:COM

Spotify/Itunes : Aschima 

https://open.spotify.com/artist/0LQrPdJPbfd1psCginF95h
When: 9 May 2017, 18:30 – 21:00
Location: villa livsro, tyresö

- Satsang with Aschima is an invitation to experience the peace that is all the time, pure consciousness, awake presence. To drop the dual mind thoughts, and go deeper into your beingness.

- Aschima´s Satsang is not detached from the living here in the modern society, and her healing knowledge gives you keys how to live from no-duality in everyday life and to transform and transcend patterns that keeps you from living fully.

Aschima shares deep OM singing - You are invited to sing OM from deep contact in the body, from the root chakra and up through the chakras....
There´ll be a Meditation with Tibetan healing bowl to get deeper into who you are and open the heart.
You are warmly welcome to ask questions about your awakening journey, any spiritual traps or destructive patterns, and the transition towards enlightenment..... <3Your contribution: 300 kr/

Registrate if you are coming to 

femininebuddha@gmail.com
Swedish: 
Satsang med Aschima - möt din inre närvaro och det som är helanda uppvaknat medvetande, i frid från separation med enhet och stress, skapat i en tanke att framtiden är viktigare än nuet.
Aschima delar om uppvaknande, leder dig till en djupare kontakt med din närvaro och in i hjärtat.
Musik och sång från källan.

Registrera din närvaro till femininebuddha@gmail.com
Bidrag: 300 kr


 Retreat Invitation
 
Warmly welcome to come for 2 days in an awakened and present aura, to let in new energy of peace and let go of any blockages and spiritual believes, integrate into your beauty.
Unfold the flower of your inner light
Aschimas presence gives you full support to come home and experience awakening, receive enlightened energies, and holistic healing.
Drop the mind and experience the No-mind of your being. Open up, let go and let more freedom in.
 
Aschima support the unique being you are and gives support on your particular unique healing journey.

-Satsang meeting 2/day
( We meet from truth, the mind can rest, you can inquire and receives Aschimas guidance and wisdom for your awakening and integration journey )
- Healing Circle
- Mantra and deep OM singing
- Natural, feminine Yoga - Deepening your breath and contact with the integrated, pranic body.
- We share meals in silence but in vibrantly aliveness.
You will have a beautiful space to sleep in.
During the nights, near Aschima´s awakened consciousness, you will receive healing and deepening into essence.

Silence - The silence helps you to integrate the energies that you receive, so that you will go home after the retreat in a new vibration that will stay with you.

- This retreat Aschima will concentrate of living truthful every moment, what really works to receive and to integrate enlightened consciousness in the soul body. We will speak about spiritual belief and let the truth come home in you, instead of holding belief.
What is Enlightened joy/peace and what is living as healing at the same time, in warm personal freedom.

Practical info:

Retreat date 18-20 August
5 pm Friday - 5pm Sunday

Retreat place: Villa Livsro, Tyresö,  50 min outside Stockholm

Registrate to femininebuddha@gmail.com

Retreat fee: all inclusive: 4600 sek


 
 Welcome to be spending, 2 days, with Aschima, in awakened energies, deep presence, to deepen your being, letting go of any veils and letting in new presence, grounding. Living no mind, in the now, and open the heart wide 

Retreat content: 

SATSANG meetings everyday, to inquire and integrate new whole energies, awakening from identified mind illusion to mindless Self.
Aschima guides you back to Self and awareness, grounding presence. Letting any shadows go... 


SINGING ( mantra ) from presence with sacred healing instruments/receive soundhealing. Increasing melting into one within, through sound and voice healing, expressing from your being. 


Easy, YOGA practice with Aschima, breathing through the body and open

DANCE your being and Soul Movement from presence and fire.
Aschima presents Music that are strongly connected to awakening, that helps you to connect to wholeness inside.

And : Deep healing environment with silent walks in nature, Beautifully prepared food, shared in a communion of truth.

Aschima shares her presence and keys to live a lighter life, open your uniqueness, freing any stuck vibration/ lifting veils of unconscious belief. Talks about Enlightenment and Fire of kundalini.

There is silence between the meetings to integrate new energies. Time for forest walks. Private session/time and Talks with Aschima

Retreat Location: Villa livsro, tyresö

Practicalities:

Date/Time: 9th of june 5pm - 11th of June around 5pm

Registrate your beautiful presence to femininebuddha@gmail.com

Price: All included 4200 Sek /Registration fee to hold your space 800 sek / 100 euro
Registrate to femininebuddha@gmail.com

www.femininebuddha.com

Music by Aschima : Itunes /Spotify: Aschima "Sacred Healing Songs"
http://open.spotify.com/artist/0LQrPdJPbfd1psCginF95h

About Aschima: 

Aschima is serving from a state of purely Being in the present moment at all time. In love with life, alive and healed. Living her life in Prana, in a state that is meditative. She has opened up to the `Universal stressfree mind´ and the awakened state of pure being. Always honoring peace.
She has a very strong Intuitive power that has helped her clients, find a new path in life, peaceful living, finding their natural talents and living purpose.

Also: Tantric Singer. Songwriter. Soundhealer. She uses her singing voice as a healing tool, singing mantras, overtones and healing songs. Playing soundhealing instruments that opens up presence in people, giving them a relaxed state, experiencing awakening, peace and healing.
CD Recorded Artist.


Words from earthsister/retreat participant and client:

"Aschima, thanks for being there and helping me in all of life's questions, and guided me through them. Guided me to a bright road and handle so much. Both jobs, moving, love, friends, myself etc. Aschima is so cute, loving, joyful / funny, honest and genuine. Thanks for all your support and that you have guided me towards a brighter path in life with increased abundance!

Love you, Rima"
Oct, 2016

Silent - New Year - with Aschima

There is a Call for a beautiful soft heart energy, to be transmitted on earth this new year....

Välkommen på Helande närvaro och Satsang

The Silent Retreat over New Year with Aschima, is changing dates and the planned event for New Year on the retreat, will now be held in Stockholm.


Inbjudan Nyår: 31 dec från 16.30
- Välkommen att närvara den 31a december, i vaken närvaro, med Aschima, på Skeppargatan i Stockholm ( full adress med kod erfås vid anmälan )
Aschima ger, Satsang, Healing, Sharing, Musik, Sacred Ceremony för inre frid 
Vi delar även hemlagad vegetarisk mat i medveten närvaro med sharing från hjärtat.
Aschima delar en sacred ritual för att ta emot det nya årets energier och medvetet lämna det som ej vibrerar din sanning.

Satsang 16.30-18.30

Aschima - Uppvaknad Lärare , Varm Empatisk Healer delar Satsang, i djupt helande närvaro med helande musik.
Aschima leder dig in i nuet och till upplevelsen av inre varande i enhetlig frid, samt ger en meditation med klangskål, där du får en djupare kontakt med din essens och kommer till hjärtat. Det ges rum att ställa frågor om ditt uppvaknande och inre resa. Aschima delar mantra/sång med Swarmandel, Tanpura, Monochord.
( Det går att enbart delta på Satsang - se nedan )

Middag kl 19 
- Middagen är i en medveten närvaro där vi delar från det inre templet. Vill man äta i tystnad med musik i bakgrunden så är du inbjuden till det. ( Det är inte en vanlig social kväll där du går in i en relation eller behöver förklara vem du är ), utan vi stannar i den inre närvaron, varandet hela kvällen. Det är ett helande tempel, där mötet med dig blir djupare och därifrån ges plats till att relatera från sanning.

20.30 - ca 23 Helande cirkel med Sacred ceremony 
Under kvällen kommer Aschima att skapa ett rum där du ger en bön för det nya året, ta även med någon kär ägodel ( smycke, kristall, klangskål liknande )så ger Aschima den en blessing.
Aschima delar med Trumma och Soundhealing instrument och det blir en inre resa med toner skapade i nuet. / OM sång
Vill du ta emot healing via Aschimas händer så ger hon det

Praktisk info:
- Vill du enbart närvara vid Satsangen är du välkommen/

Ditt Bidrag för Satsang: 250 - 300 kr

Hela kvällen inklusive middag och Sacred ritual/ 900 kr

Sharing och kvälls Satsangen avslutas ca 23.00 därefter är det varande till 12 slaget, musik, te i varm kärlek och närvaro. ( vill du lämna före midnatt, är det öppet rum )

Middag: Vegetarisk gryta och fika ( glutenfritt )

Anmälan till Aschima: femininebuddha@gmail.com före 29e Dec

Det finns rum för max 8 personer helkväll, Satsangen går bra att det kommer fler.

LJUS och KÄRLEK

Aschima

at femininebuddha.com

Itunes/Spotify: Sacred Healing Songs

https://itunes.apple.com/se/album/sacred-healing-songs/id934139753

http://open.spotify.com/artist/0LQrPdJPbfd1psCginF95h

Read more about Aschima on her homepage: aschima.com and the journey of healing and awakening

 

                     October 13- 16 - 2016
Invitation:
Retreat with Aschima - BEING

Welcome to a 3 day retreat, for awakening, inner healing, grounding in presence, knowing your true nature, holding yourself in your space, deepening in being.
- Aschima shares keys to freedom and powerful healing presence with lovely music, and teachings for fullness.
Everyday Satsang, meditation and body movements/tantric dancing and yoga. Mantra singing, OM song.
There will be Silence between meetings.

Warmly welcome to sit and be with Aschima and to relax into your essence, loving your being.

The retreat will take place at beautiful - Skeppsudden, Fridens Lustgård - outside of Stockholm.
Where there is an harmonious, blissful nature, by the ocean, with a Sauna and a beautiful silent surrounding.
About: Aschima is an Awakened teacher, Healer and Mantra musician, with a deep and long experience of giving Satsang, Retreats and offering Healing work, for wholeness in life.
Read more: femininebuddha.com

Private Session: There are a few spaces for a 60 min Private Sitting with Aschima during the retreat or a Reiki Healing to deepen and grounding the experience of fullness. Please send an email to book to femininebuddha@gmail.com

Practical info:

The retreat begins at 6 pm on the 13th/October and ends around 3 pm on Sunday the 16th of October

To Notify your beautiful presence send an email to: femininebuddha@gmail.com

Retreat fee all inclusive: 5600 SEK
Register to hold your space: 1000 SEK ( the registration fee is not refundable after 15th of September )
Cancellation policy : To receive a refund of the retreat fee - You can leave your space to another retreat participant until the 1st of October 2016. Email Aschima

Receive Discount when:

Register before 1st of September: discount 200 SEK
Are you good at preparing vegetarian food - Want to help with preparing food on the retreat: receive discount of 600 SEK ( contact Aschima for more info ).
Coming with your partner: 10% discount.

Retreat 5-8 Augusti 2016

5-8 of August 2016

Silent Retreat- Awakening and Embodying presence.
http://toftaretreat.se/5-8-augusti-silent-retreat/


Truth, inner Freedom and Peace - Retreat with Aschima:
Awakened teacher, healer and Mantra
musician

- Daily satsangs. Silence. Meditation. Mantra singing and Sound Healing. Healing conversation with Aschima -

Welcome to three days of deep rest and living presence, at Tofta Spa, where Aschima leads you into the Now, into contact with your presence and inner being.
Sharing healing music, tones and singing that deepens being, your essence and the experience of freedom.

The retreat is for those who are awakening and want to integrate presence.

Find your inner peace and live from your authentic self
Transform to true joy and unity
Increase the presence and the joy of life, to experience your senses from the moment, get into your unique potential
- Enlightenment and Unity, to experience unconditional love - A New Earth
- Sing from your inner essence: Mantra Song, Vocal Yoga and Sound Healing.
- Dance from your depth and in freedom
- Getting deeper into the body with tantric body movements that
provide new information to your unique body.


Aschima shares about the sacredness of living as being in integrated body, feminine softness and the open heart. Aschima`s presence generates peace, inner joy, and deep healing, so that you come in contact with that inside you  and can recreate what kept you from "drinking" your own light, open up to truth and inner joy.

Retreat days content

Satsang meetings - meeting with your eternal nature.
Relate from the truth in the moment, rather than from fear / past trauma. Let the nervous system relax in the serenity and the profound presence.
Let go of thoughts, opening the heart and mind, let the mind find rest. Just be here. The Breath comes into balance.
Aschima shares keys how to live from wholeness
The meetings are open to you to also share poems, music or what comes through, from deepening and an open heart.

Mantra, OM song and vocal yoga with Soundhealing - Open and sing from inner presence - Healing and liberating.
With Instruments: Monochord. Tanpura. Swarmandel. Singing Bowls. Shaman Drum.
( You are invited to bring your own instrument)

Individual support - the uniqueness you carry within you
Aschima provide support wherever you are. Are you on your way to give more of your own healing, you will be helped to move forward. - Your true potential. - Open your third eye. - Understanding of symptoms during awakening. - Free yourself from the destructive patterns etc.

We share enjoyable vegetarian meals, in quiet presence.

Icelandic horses are around Tofta Spa, and we are invited to ride on horses one night during the retreat.

Tofta Spa offers a Sauna and Jacuzzi (to spend your time in true presence along with the retreat participants, enjoy the sensuality and light)

Aschima offers private sessions and healing during the retreat, Please book before the retreat via email to preserve space.

The Retreat recommend is to stay mostly in silence, for a deeper meeting and integration that then takes place.

Mail Aschima your intention before the retreat days, to get deeper support.

The retreat will be held in English and Swedish.

Short About Aschima: Aschima has more than 10 years of experience in courses, healing work and work of awakening and increased awareness.
She gives Sessions and Reiki healing, Courses and Private healing in Stockholm. Leading courses in the US and has clients in several countries. With her awakened senses and love for integrated presence, have helped many to find a new path in life, inner peace, their natural talents and live their purpose. She lives in the Now, from the awakened joy and carries Indians healing knowledge and power. Read more about Aschima on www.femininebuddha.com / aschima

Practical Information

The retreat begins August 5 at 17.00 and ends after lunch together 8th August (at 2pm )

Register by mail to: femininebuddha@gmail.com

Registration fee: 900 SEK / € 100 deposit is made to the account after registration Account received upon registration.
Retreat Cost: 5400 SEK / € 590 including food and sleeping in a cabin with 4 beds (extra charges for private rooms, in collaboration with Tofta Spa and Estate)

- Full payment for the Retreat, last date: July 12th, 2016

Cancellation information.
Cancelled retreat repaid in full before: 21st July 2016, then you can give your space to a new participant. The registration fee refunded in case of cancellation until 24th June 2016.

For Questions: Contact Aschima: femininebuddha@gmail.com


With Warmth and Peace / Aschima

- For Flowering consciousness of humanity, spiritual awakening and integration, towards a life in Enlightenment and Peace -
www.feminiebuddha.com

Healing Music:
Listen to iTunes / Spotify: "Aschima" Sacred Healing Songs "Produced by Aschima. Award Winning CD, New Age Music, 2014 "Soul Aid". The CD can be ordered via email: femininebuddha@gmail.com
Available for purchase during the retreat and Vattumnnens Bookstore / Stockholm

Words from sisters and brothers around the world,..... Aschima

"I am so grateful that my soul led me to Aschima, at just the right time in my life. Such warmth, compassion and full of inspiration," Gabriella

"I feel Aschima is a healer who cut through the veils of illusions. If you would like a clear mirror, without "bullshit", I so recommend this enormously loving woman! And I mean really huge loving. "
Line 2011"

"Aschimas readings are enlightening and when healing in her presence you feel a strong sense of security that everything is fine, the problem disappears. Going to a session is like coming home, get reflected and feel the loving truth. Her Reiki is the softest, most loving and warmest healing I received.
Aschima Thanks for everything and thank you for letting me find you.
Gratitude, abundance and love, Rima

"I Feel gratitude, joy and love to have met Aschima. She has Helped me to come closer to my true self and to Realize That I am valuable. She has Helped me on many different levels! Life has Become Easier much and I have a smile in the stomach "Lots of love / Tarah"

          Words of Aschimas healing Music:
"I was on Aschimas concert in Rättvik, and to experience the sounds of her music and singing was for me a huge joy. I found a balance between being uplifted by the sounds and feel my true nature in total peace. At the same time, I also felt a sense of calm and a earth grounding. Aschima's tones carry me to what is true, what is me and the feeling that everything is integrated. So grateful for the experience of musical love!
Namaste "Sandra

Increased info on Healing Retreat:
** Satsang with Aschima - No-Mind teachings:
Meeting in the present, in the awakened consciousness.
Get access to the universal consciousness and connect with the eternal source. From the presence allow you to receive and heal that which is not true, separated from the inner rest.
Aschima gives the keys how to become free of the ego, beliefs, fears that separates from experiencing awakening and being. How to heals emotional and physical
Aschima parts of what happens during the wakeup process and how to separate themselves from the subconscious -How one stays awake, the flow and find peace from stress.
Receive knowledge of how to use the mind and the presence of freedom and to have faith in your own power. **
** Useful information about what is happening in the system during a Satsang and a retreat from this presence:
In your own experience and the experience to get into the waking state. altered nerve fibers and past memories (which creates trauma). It is created here a new space for healing when the stress stops, it creates a new memory that speaks with the old and restores illusion.
When this  last for a long time you can heal both physical and emotional. **

**Silence:
Silence is the true nature. When you stay in silence you will be closer to the presence that permeates all living things, which leads to freedom and natural healing,
Silence and stillness leads to the integration of consciousness, along with the presence when you can not escape the inner experience.

All rights / Aschima www.femininebuddha.com

 


SATSANG         10/3              2016
kl: 17.15-19.00

Vattumannens Bokhandel Stockholm

Investment: 200 SEKSatsang- A meeting from the state of awakening out of the illusion of being a seperate form - Leaving the Mind ( dual ) to embrace yourself in ONE/ Monochord healing instrument and OM song together.

31a Jan  2016......... 17.00-19.30

SATSANG : Awakened presence and Healing Singing

A meeting from the present state, relaxing in no-mind state. Inquires from no-judgment and truth.
- Increase your inner peace, get keys on how to be in relationships, How to stay in the field of Now. 

Singing from deepest truth. OM song, Toning, Relaxing to Aschimas Healing voice and instruments.

Investment: 300kr

Notify Aschima on Mail if you are attending: contact@aschima / femininebuddha@gmail.com

Drop In:


---------------------------------------------------


10/12e 2015.

kl 17.15-19.00. 

Möte i sanning. En kväll om uppvaknande och inre frid. Den inre närvaron. Helande Satsang, stilla meditation. Samtal i nuet. Få en djupare kontakt med din essens. 

Möt Aschima- Uppvaknad lärare, intuitiv coach, Energihealer och Mantra sångerska. 

Föranmäl till Vattumannen 08/10 9615
Kostnad 200 kr

Aschima: Uppvaknad lärare med värme, feminin och grundad approach, Healer, Mantra musiker/ Soundhealer erbjuder:
Silent Retreat 27-30 AUGUSTI 2015
3 dagar i Vaken medvetenhet och djup stilla närvaro:

Retreatet bjuder in dig som är under medvetet uppvaknande, som vill leva ifrån sanning -
ifrån den inre glädjen, I närvaro, och finna balans, förkroppsligande av ande och själ, och ta emot sig själv i Nuet.
Har du intresse av Upplysning eller har intuition att det är dit du är på väg.  - Vill  grunda dig i varandet och leva din gåva. Att kunna stå kvar I din kraft.
Lära dig att hantera och bli fri från inre drama på ett positivt sätt och att kunna transformera negativa mönster.
Kunna Leva fullt ut där Prahna, "livets kraft" får full blom.  Retreatet erbjuder kunskap om uppvaknandet, upplysning, integrering av vakenhet, uppbyggande healing.

RETREATET ERBJUDER:

Satsang Möten 2-3/dag. Läs mer om Satsang nedan**
Tystnad och integrering.
Soundhealing och mantra sang -
Frigörande Dans i helande närvaro.

Under retreatet erbjuds Medveten kroppskontakt från nuet som är helande. Tantriska kropps rörelser som gör att du själv ( utan partner )  kan ta emot ditt eget ljus genom kroppen.

Vi delar Måltider i tyst närvaro. *

Villa Livsro ligger I Tyresö/Dreviken I Stockholm, Nära natur, skog och helande bad i sjö. Kärleksfull vegetarisk mat och vila. ----

Aschima erbjuder Privata sessioner och Healing under retreatet, Boka gärna fore för säker plats.

Kom Själv eller med Partner

**( rekommendation att stanna mestadels i tystnad, då kommer man djupare i möte och integrering sker. ).

Retreatet hålls på Engelska och Svenska.

Praktiskt:

Retreatet börjar 27e Augusti klockan 18.00 till den 30e Augusti kl 18.00

KOSTNAD ( inklusive retreat, mat och rum ) 4900 SEK

Inkluderat sängplats I stort rum dela med retreatdeltagare

Någon Extra kostnad om Singel alternativt Dubbel rum önskas : ca 450 sek för 3 dagar.
Lakan - 100 kr extra

Registrera dig via mail till: contact@aschima.com

Avbokningsregler: sista betalningen ska vara betald senast den 15e Augusti. Avbokning som sker efter den 17e Augusti kommer att stanna för retreat – ingen återbetalning. – Du är dock välkommen att ge din plats till en ny deltagare fram till den 23e Augusti,  e-posta Aschima.

För Frågor: Kontakta Aschima: contact@aschima.com
Mer Info: www.feminiebuddha.com

” I frid från Separation - Ett HELT LIV. ”
Varmt Välkommen! Aschima

OM Aschima

Aschima, Vaken lärare.  Energi Healer . Som lever i nuet och är fri från fysiska eller emotionella blockeringar, efter år av tyst meditation och integrering av uppvaknandet, delar Satsang och helande närvaro.

Aschima lever ifrån det vakna tillståndet, i djup närvaro, inre vila och lycka.
Har hjälpt många att hitta tillbaka till sin egen kraft, leva från den inre närvaron och finna sitt fulla uttryck och unika gåvor.
Hon arbetar för att integrera EN Ny Jord i Fred och i Näring.

Läs mer om Aschima och hennes arbete, ord från klienter/systrar och bröder på feminimnebuddha.com  ( under "recommendations" )

**Att Heala från Helhet:
Praktisk information om det som sker i systemet under en Satsang och ett retreat från denna närvaro: I din egen erfarenhet och upplevelse att komma nära det vakna tillståndet. förändras nervtrådar och tidigare minnen ( som skapar trauma ) de löses upp. Det skapas ett nytt space ( ren healing-  stress och illusion stannar upp, det skapar ett nytt minne som talar med det gamla och återställer illusion. )
När detta får pågå under en längre tid har man chans att heala allt/ fysik och emotionellt. – Till Integrering och Upplysning.

Tystnad: Tystnad är den sanna naturen. Då man stannar i tystnad kommer man närmre den närvaron som genomsyrar allt levande, som leder till frihet från separation och inre naturlig healing, Tystnad och stillhet leder till integration av medvetenheten, tillsammans med närvaro då man ej flyr den inre upplevelsen.


Advise during the Retreat: Is to not compare between retreat participant, as you are lifting your own vibration. If there are any problems, share directly with Aschima.

** Satsang med Aschima --Vi möts i Nuet i stillhet. Därifrån vägleder Aschima från det uppvaknade tillståndet, att uppleva den sanna nature. Få tillgång till medvetandet och få kontakt med källan. Från närvaro tillåta dig att ta emot och heala det som ej är sant, som separerats från inre vila. ( Att komma in i din egen inre healer i djup närvaro )
 Aschima ger information om hur tankar uppstår och hur “mindet” blir stilla. Hur man healar emotionellt och fysiskt från ”non duality”.
Aschima talar även om vad som händer under uppvaknings processen och hur man separerar sig från det undermedvetna och kollektiva tankar, hur man stannar kvar i vaket tillstånd, i flöde och finner frid från stress och kan leva ifrån varandet.
Ta emot kunskap hur man använder medvetandet och närvaro för frihet och att ha tillit till din egen kraft.
Dela från din egen resa och fråga om det som berör dig och utforska I sanning.

 

Juni 2015

9 Juni 11.30-19

Vaken Vägledning och Reiki Healing

Boka via Vattumannen 08-109615

Vaken Vägledning för dig som vill hitta din kärna och leva därifrån autentiskt, i nuet. Aschima guidar dig tillbaka till närvaron,...
Reiki Healing I vaken närvaro får dig att landa och uppleve din inre stillhet och inre frid. Djupläkande på det emotionella planet. Reiki ger dig prahna, och balanserar mind och body. En ny vaken, närvaro och glädje innfinner sig.

Välkommen!/Aschima

http://www.vattumannen.se/Event.aspx?Event=453

 


SATSANG : Meeting Your True nature

When: 25/6 2015, 17:00 – 19:00

Location: Vattumannens Bokhandel

Satsang: A meeting from the present state, relaxing in no-mind state. Inquires from no-judgment and truth. Increase your inner peace, get keys on how to be in relationships, How to stay in the field of Now.  With Aschima. Investment: 200kr

Pre-book to femininebuddha@gmail.com

or bokhandeln@vattumannen.se

tel: 08/109615
http://www.vattumannen.se/Event.aspx?Event=452

February 2015

10Feb 11.30-19.00

Vaken Vägledning och Reiki Healing

Boka via Vattumannen 08-109615

Vaken Vägledning för dig som vill hitta din kärna och leva därifrån autentiskt, i nuet. Aschima guidar dig tillbaka till närvaron,...
Reiki Healing I vaken närvaro får dig att landa och uppleve din inre stillhet och inre frid. Djupläkande på det emotionella planet. Reiki ger dig prahna, och balanserar mind och body. En ny vaken, närvaro och glädje innfinner sig.

Välkommen!/Aschima och Vattumannen


22/Feb 17.30-19.30

Awakening - Satsang Meeting: A Space to come home.

"Living Wholeness and Peace: In the present moment you already are. You are peace. The mind is still. There is No past nor future projections. From there, life is to be invited, that is free from separation, fear. It is freedom. Knowing home. That is creating a new earth."
Welcome to experience and deepening your true silent nature, together with me/Aschima

E-mail: contact@aschima.com
Homepage: www.femininebuddha.com
Investment: 250 kr

Må 29 dec kl 11.00-19.00
Plats: VattumannenInträde: 500 kr

Aschima Segercrantz: Vaken Healer, Intuitiv, Medial och Mantra sångerska besöker Vattumannen och ger Privata Konsultationer.

 

- Reiki Healing På Massagebänk. Aschima leder reiki energier där det finns behov. Aschimas närvaro är djupt helande. Du får även meddelanden för ditt högsta goda och kommer djupare in i Närvaro.

 

Behandlingen är Djupavslappnande, Avstressande och Grundande, påfyllande av prahna - livsenergi, immun förstärkande( ihållande ). Bli fri från allergier. Emotionell balans. Smärt Lindring. Läkande på skador ( minst 2-3 sessioner ).

 

Aschima är diplomerad "Reiki Master Teacher" Läs mer om Reiki behandling och Reiki healing på www.femininebuddha.com ( under "reiki" ) Reiki Klienters upplevelser med healingen:

 

”Min upplevelse med Aschimas healing var LJUS, KÄRLEK, ÖVERFLÖD, BERÖRD, DJUPT DJUPT DJUPT. Mitt hjärta öppnades djupare, en vacker sårbarhet kom jag i kontakt med. Jag kände Aschima tydligt hur hon började ge igenom henne till mig healing. Det var så vackert. Vi är ju alla uppkopplade bara vi öppnar. Jag upplever Aschima är en healer som skär igenom illusioners slöjor. Om du vill ha en klar spegel utan bullshit så rekomenderar jag denna enormt kärleksfulla kvinna! Och då menar jag verkligen enormt kärleksfulla. Line"

 

”Efter din behandling ( 2 tillfällen )av mig med reiki o healing blev min hälsena återställd o jag fick flyt i min gång som jag inte haft på 10 år. Min kropp fungerar som vanligt vilket är underbart skönt.” Marianne

 

Vaken Intuitiv vägledning: Få tillgång till din Unika potential och fördjupa din Inre Närvaro. Beskrivning: Aschima, Återkopplar dig med din egen inneboende kraft och intuition. Aschima jobbar som en spegel, och bekräftar det du har med dig, din inre visdom. Lyfter fram din potential och dina gåvor. Ser det som begränsar dig, rädslor etc. så att det nya får ta plats. Hon ger nycklar så att du kan stanna i flödet i nuet i kontakt med källan. Hjälper till så du kan ta emot din livskraft. Ger mediala näringsråd. Talar med ditt höga jag och din andliga guide/er så att du får verklig kontakt med det som är här för att tjäna dig positivt ( även från de osedda världarna ). Sammankopplar dig så att hela ditt väsen hittar helhet igen. Aschima ger även healing via närvaro och Reiki och ger info om Aura beskydd och utför Eterisk “chord healing”* med Ärke Ängeln Michael om önskan och behov finns. Betalning: 1 timme: 800 kronor Alternativt 30 minuter 500 kronor

Aschimas arbete har uppmärksammats och är rekommenderat av Intuitiva Coachen ”Colette Baron Reid ( USA )” 2011.


2a December, Vaken vägledning med Aschima: på Vattumannens Bokhandel

Reiki Healing och Konsultationer

Session: Spiritual Guiding: Living the Fullness of who you Are. 30 minutes or 60 minutes. Reiki healing: 60 minutes
 
Book through bokhandeln@vattumannen.se 08/109615  
-----------------------------------------------------------------------

9e December , Vaken vägledning med Aschima: på Vattumannens Bokhandel:

Reiki Healing och Konsultationer

Session: Spiritual Guiding: Living the Fullness of who you are. 30 minutes or 60 minutes. Reiki healing: 60 minutes
 
Book through bokhandeln@vattumannen.se 08/109615  
------------------------------------------------------------------------------
 

12e DECEMBER

Healing Voice and SONGS from Source


18.00-20.30

KORT INFO ( Längre info längre ned )

Satsang and Singing

PLATS: Welledge i Gamlastan, kornhamnstorg 6

Vila en stund i källan med satsang och heartsong.
Värd: aschima

KORT INFO ( Längre info längre ned )

Meditativ närvaro. Helande sång. Soundhealing.

Välkommen till Welledge, i Gamla Stan. Aschima delar närvaro och musik och mantran från Källan.

Ta emot Soundhealing från Oceandrum, Monochord, Klangskålar, Swarmandel.


Vi sjunger tillsammans från Källan. Intuitiv Sång och inbjudan till en inre skapande resa.
Sacred OM sång.

Satsang: Möte i Nuet. Uppvaknad medvetenhet, fri från egot eller trosuppfattningar.. Nervsystemet omvandlas i vilande. Undersök i dig tillsammans med Aschima, det som ej fått inre vila.

Varmt Te finns.

Välkommen i Kärlek

Barn som vill vara med som kan vara något samlade i stillhet får gärna vara med. Så de som behöver kan ta emot sin inre stillhet.

Vuxen: 250 kronor 
Kom 2 betala 400 kronor

Mellan vuxen: 13-18: 100 kronor

Barn: 50 kronor

Anmälan sker till contact@aschima.com

Betalning tas emot kontant på plats

LÄNGRE INBJUDAN med mer INFO: Helande Sånger med Budskap från Källan

Aschima, Vaken lärare,Tantrisk, mantra sångerska, soundhealer med läkande sångröst delar helande musik och sånger, tillsammans med budskap från den närande Källan.
Det blir Meditativ och upplyftande mantra sång. Sångerna är på ”Sanskrit” och på Engelska.  Aschima´s musik är skapad från djup närvaro, och inbjuder till frid och närvaro.
Musiken är renande, jordande, utökar livsflödet och kontakten med Självet och med ditt inre ljus, ren glädje! Aschima använder rösten som verktyg, från jorden, genom kroppen. Kanaliserar Reiki via sången och skapar övertoner. Musiken genomsyras av stillhet. Har en läkande effekt på nervsystemet och stillar oro. 
Aschima spelar Soundhealing Instrumenten: Monochord. Swarmandel. Klangskålar. Ocean Drum. Shaman trumma.


Intuitiv Sång och inbjudan till en inre skapande resa.
Sacred OM sång
Aschima´s CD - Sacred Healing Songs finns att köpa under kvällen.
 Lyssna på Itunes eller Spotify under "Aschima Feminine Buddha "

Aschimas CD: "Sacred Healing Songs" blev i år pristagare: The Swedish Spirit Award 2014 av Soul Aid. 

Andra ord om musiken:

"Magiskt helande musik i ljudande toner som berör själen möte med jaget! Rösten är sakralt läkande för kropp och själ. Jag använder musiken ofta för andlig träning!
Namasté Sann"

"Aschima s musik väcker och berör. Jag kommer i kontakt med den ursprungliga kraften när jag tar i hennes musik som bär en östligton med dofter av Indien. Jag älskar dessa dimensioner som framkommer genom musiken! " Cosmic.Johanna

Om Aschima: Total frid uppstod i henne på en resa i Indien 2008 som har påverkat hennes liv. Hon har funnit healing och lever uppvaknad, i nuet, i glädje och harmoni. Aschima  skapar musik och sånger som kommer djupt från denna närvaron som hon kanaliserar i musiken och ger i sitt healing arbete. Hon delar även Satsang och ger Privata konsultationer för att du ska få uppleva inre frid, stå i din kraft och leva din Själsång.

www.femininebuddha.com
www.aschima.com
24okt 17.30-19.00 Vattumannens Bokhandel Stockholm

Satsang - Meeting in Sacred Presence

Meeting in awakened presence. Get in touch with your healing presence. Relax and receive. Inquires from Truth.

Book 08-10 96 15
mail: bokhandeln@vattumannen.se

----------------------------------------------------

25okt 12-16 at Vattumannens Bokhandel Stockholm

Mantra and Song Wokshop

Healing the Voice and Get incontact with your natural Sound. Singin Mantra, opening the voice through the body. Welcome

Book 08-10 96 15
mail: bokhandeln@vattumannen.se

LÄS MER NEDANFÖR:
--------------------------------------------------

27okt  11-19 Vattumannens Bokhandel

Reiki Healing och Konsultationer

30 och 60 minuters, Vaken Vägledning.

ReikiHealing Behandling 60 minuters.

Boka via vattumannen: bokhandeln@vattumannen.se tel: 08-109615

Läs nedan:

Vaken Vägledning Sessioner med ASCHIMA

Vaken Vägledning för dig som vaknar upp, som vill hitta din kärna och leva därifrån, i nuet. Aschima guidar dig tillbaka till närvaron, känner av vad du kan förändra, vad som blockerar och lyfter upp det som är unikt i dig. Känner in näring du kan tillföra. Hjälper med sömnbesvär, oklarheter i ditt liv/relationer och vad du har för önskningar. Välkommen /Vattumannens Bokhandel och Aschima Aschima är Vaken Vägledare. Reiki lärare. Healer och Andlig Musiker.

Plats: Vattumannens Bokhandel, Drottninggatan 83, Stockholm. Tel 08-109615. Se Karta

Avgift: 30 minuter 500  60 minuter 800

Epost: bokhandeln@vattumannen.se Hemsida: www.femininebuddha.com

NYTT DATUM 25e Oktober-12-16 ) ( 11e. October Workshop: Mantra och Helande Sång med Aschima

Föranmälan till bokhandeln@vattumannen.se tel 08-109615 och till contact@aschima.com

Lö 25 okt kl 12.30-15.30
Plats: Vattumannen

Inträde: 620 kr

Event Vattumannen – Mantra och Helande Sång med Aschima

Öppna sång. Röst healing – halschakrat , “tantrisk” närvaro med mantra sång. Grupphealing: Sjung från det meditativa tillståndet: Välkommen på tre timmars vaken närvaro med fokus på din helande-röst från inre närvaro.

Du får öppna upp till din naturliga röst. Frigöra låsningar. Lära känna din egen helande styrka och röst kapacitet. Öppna upp till din intuition och hitta ny balans. Bli friare och få mer självkänsla i sång. Komma tillbaka till grunden och ursprunget ( Självkännedom och Ren glädje ). Med hjälp av att komma in i kroppen, i avslappning, via meditation, hitta ett naturligt röstläge.och din originalröst ( din ton ). Healing för 5e Chakrat, hjärtat och basen. Voicehealing stöder också integrering – förkroppsligande av din själ och ande. Aschima spelar soundhealing instrument bl.a Monochord, Klangskålar, Helande trumma. “Monochord” är ett övertonsinstrument som ger healing och är samtidigt lätt att hitta sång till. Tantriska kroppsövningar, som öppnar och ger liv och grund. Vi delar om det som kan vara en last och även om unikheten du bär.

FÖLJ LÄNKEN : http://www.vattumannen.se/Event.aspx?Event=486

18/10-2014: PRIVATE Sessions:

I mirror your beauty and see what has kept you from being all peace, living authentic. I help you relax and come home. Get in contact with your unique gifts, see your powers and I help you begin your own practice and/or new adventures.
Vattumannens bookstore:

Time: 11-16

Boka: bokhandeln@vattumannen.se

tel: 08-109615

http://www.vattumannen.se/Event.aspx?Event=453

24th of September
SATSANG – Meeting in Awakened Presence from Stillness.

The meeting takes place in The healing moment. In stillness and awakened peace.

HOST – Aschima at: Vattumannens Bokhandel in Stockholm

Time: 17.30-19.00

Book: bokhandeln@vattumannen.se

tel: 08-109615

Read more: http://www.vattumannen.se/Event.aspx?Event=452

27e SEPTEMBER: 18.30 – 21.30   
 ************* LJUSFEST VID SILJAN *************  (Rotundan-Rättviksparken)

<<< INSLÄPP FOR MÄSSA GÄSTER OCH UTSTÄLLARE Kl.18.00, FRI INTRÄDE FRÅN SIDOINGÅNG Kl.18.15)  >>>

Medverkande: 

* Aschima Segercrantz - ”Helande Sånger och Budskap från Källan” www.aschima.com

* Anita Norgren – ”Sjunger in Naturkrafterna/de Fyra Elemente och kanaliserar till Moder Jord”

* Maud Arnesson ”Budskap från Kosmos”

* Mustafa Kuyucu ”Kosmologi&Transformation”

Pris: Frivilliga donationer på plats

ANMÄLAN–> mustafa_gm1@hotmail.com 

( obs. Glöm inte den underlinje mellan mustafa och gm1 , antal platser: 250 pers.max,)

 

28/8-2014 Satsang med Aschima- Solhälla Kursgård

tid 19-21


Vila i Nuet, kom djupare in i närvaro, öppna nytt medvetande.

Med Aschima

100 kronor

Boka: contact@aschima.com

info@solhälla.com

[-5]

- Retreat info in English is below

Aschima: Uppvaknad lärare med varm, feminin och grundad approach håller:
Silent Retreat på Solhälla Kursgård: 28-31 AUGUSTI 2014 
3 dagar i medvetenhet och djup närvaro:


Retreatet bjuder in dig som är under uppvaknande, som vill leva i sanning -
ifrån den inre glädjen, I närvaro, och hitta balans, förkroppsligande och ta emot sig själv i Nuet. Har du intresse av upplysning eller har en känsla av att det är dit du ska.  Och vill grunda dig i varandet och leva din gåva. Lära dig att hantera och bli fri från inre och ”yttre” drama på ett positivt sätt att kunna transformera negativa mönster. Eller du som vill bli fri och hitta tillbaka till din styrka. Kunna Leva fullt ut där Prahna och livets kraft strömmar.

RETREATET ERBJUDER:

Satsang Möten 2-3/dag.

-Vi möts i Nuet i stillhet. Därifrån vägleder Aschima från det uppvaknade tillståndet, att uppleva den sanna naturen som är total frid. Få tillgång till medvetandet och få kontakt med källan. Från närvaro tillåta dig att ta emot och heala det som ej är sant, som separerats från vila. Att komma in i din egen inre healer i djup närvaro. Aschima ger information om hur snurrande tankar uppstår och hur mindet bli stilla. Hur man healar emotionellt och fysiskt från ”non duality”. Aschima talar även om vad som händer under uppvaknings processen och hur man separerar sig från det undermedvetna och kollektiva tankar, hur man stannar kvar i vaket tillstånd, i flöde och finner frid från stress och kan leva ifrån varandet. Ta emot kunskap hur man använder medvetandet och närvaro för frihet och att ha tillit till din egen kraft.
Du kan dela från din egen resa och  ställa frågor om det som berör dig
Under en Satsang får du chans att vakna, tanka ny energi, utforska tillsammans med vaken vägledning i frid från separation, och finna djup vila.

30e Augusti kväll: Soundhealing och helande Trumma, mantra, intoning sång och grundande Dans i närvaro.

Under retreatet erbjuds Tantrisk healing: Tantriska kropps rörelser som gör att du själv ( utan partner )  kan ta emot ditt eget ljus genom kroppen.

Vi delar Måltider i tyst närvaro. *

Vackra Solhälla erbjuder natur, skog och helande bad i sjö. kärleksfull mat och vila.

Ni kan även ta emot Privata sessioner, Vaket samtal eller grundande Healing under vistelsen.

Retreatet hålls på Engelska och Svenska.

Kom Själv eller med Partner ( rekommendation att stanna mestadels i tystnad, då kommer man djupare i möte och integrering sker. ).

Praktiskt:

Retreatet börjar 28e Augusti klockan 16.00 till den 31a Augusti kl 16.00

Pris ( inklusive retreat, mat och rum ) 4500 SEK

Extra kostnad för Singel rum: 450 SEK

Registrera dig:  Skicka mail till: contact@aschima.com

Avbokningsregler: sista betalningen ska vara betald senast den 20e Augusti. Avbokning som sker efter den 16 augusti kommer att stanna för retreat – ingen återbetalning. – Du är välkommen att ge din plats till en ny deltagare fram till den 25e Augusti,  e-posta Aschima.

För Frågor: Kontakta Aschima: contact@aschima.com
Mer Info: www.feminiebuddha.com
www.solhalla.com

” I frid från Separation: HELT LIV. ”

Varmt Välkommen! Aschima

Aschima, Vaken lärare.  Healer . Som har djup erfarenhet att leva i nuet och är fri från fysiska eller emotionella blockeringar, efter år av tyst meditation och integrering av uppvaknandet, delar satsang och helande närvaro.

Aschima lever ifrån det vakna tillståndet, i djup närvaro, inre vila och lycka. Har hjälpt många att hitta tillbaka till sin egen kraft, att vakna, och finna sitt fulla uttryck och unika gåvor. Och arbetar för att integrera EN Ny Jord i Fred och i Näring.

Läs mer om Aschima och hennes arbete, ord från klienter/systrar och bröder på feminimnebuddha.com

Läs mer på solhalla.com/kalender

**Att Heala från Helhet:
Praktisk information om det som sker i systemet under en Satsang och ett retreat från denna närvaro: I din egen erfarenhet och upplevelse att komma nära det vakna tillståndet. förändras nervtrådar och tidigare minnen ( som skapar trauma ) de löses upp. Det skapas ett nytt space ( ren healing-  stress och illusion stannar upp, det skapar ett nytt minne som talar med det gamla och återställer illusion. )
När detta får pågå under en längre tid har man chans att heala allt/ fysik och emotionellt. – Till Integrering och Upplysning.

Tystnad: Tystnad är den sanna naturen. Då man stannar i tystnad kommer man närmre den närvaron som genomsyrar allt levande, som leder till frihet från separation och inre naturlig healing, Tystnad och stillhet leder till integration av medvetenheten, tillsammans med närvaro då man ej flyr den inre upplevelsen. Uppvaknande

INVITATION in ENGLISH:

28-31 August: Sacred Silence: Awakening to Universal consciousness and Live in Peace.


[-5]

- Warmly welcome to a retreat at Solhälla Kursgård  where Aschima – Awakened Teacher, Healer and Mantra Singer will share: Silence, Awakening and Purpose, Being real in life. Aschima shares from the awakened state and the stillness that is always present. At the retreat, inner peace is invited to be experienced and deepened. To become intimate with yourself, loving your beauty and leave stress, outside. Meet yourself in the reflection of that inner eternal smile, melting into who you are – The truth of the Being that is You.

You´ll receive tools on How to contact and listen to your inner being and the heart and how to leave the mind, to deepen and honor the sacredness. – The power of  being conscious –  Being the witness and holding your own space – Stay Here and Now – Learning and meeting the feminine within, that is: Receptivity and Gentleness. How to stay in balance in everyday life. to trust that wholeness, dissolve negativity and patterns created by distortions. Receive keys on how to leave collective consciousness, fear, ego identity. How to balance emotions, low vibrations, to stay uplifted in your high spirit. – Emotional wholeness. How to nourish your whole being, to stay in Prahna and Vitality. Tantric healing.  Aura protection. Which leads to a happy life, with less disturbance for the Spiritual persons journey. These are also good tools for Healers and Teachers.

Solhälla Kursgård is located in a beautiful natural environment in Sweden with sacred nature and a lake to be enjoyed to integrate and embody peace.

 

Retreat Days are divided in:

 

- Satsang meetings. Meditative presence. An opportunity to Awaken and inquire.

- Quiet space where you get the opportunity to go deeper into sacredness and drop constraints. Recreate and receive healing energies.

- Tantric movements and breathing with voice – Soundhealing and Mantra

- 30th of July: Sacred Ceremony with drum. Sacred Dancing from Being.

- Swim in the lake. Go for silent walks.

- Sacred meals from depth

- Private sessions/Reiki healing with Aschima available on the retreat: You can book before to hold your space – e-mail to Aschima

 

You are welcome solely or with your partner to deepen in truth – Recommendation is to stay in silence together.

 

-       Come deeper home in you, Enjoy, Satsang and Silence.

Price ( including retreat, food and accommodation )

Early booking until 20th of July 2014: 4300 SEK

Full Price: 4500 SEK

Additional for private room: 450 SEK

Down payment to hold your space: 800 SKR ( this is nonrefundable )

Cancellation policy: Last payment should be maid before the 18th of August. Cancellation after the 16th of August will stay for the retreat – no refund. - You are welcome to offer your space to a new participant until the 25th of August, Email Aschima.

Register by sending a mail to contact@aschima.com

For Questions: Contact Aschima: contact@aschima.com

More Info: www.feminiebuddha.com

 

About Aschima:

Aschima is serving from a state of Being in the present moment at all time. Fully awakened, alive and healed. Living life in Prana, in a state that is meditative. Opened up to the Universal mind and the awakened state of pure being. Always honoring that silent love. She has a strong intuitive power that has helped her clients to find a new path in life, peaceful living, finding their natural talents and purpose.

Also: Tantric Singer. Songwriter. Soundhealer,. She uses her voice as a healing tool, singing mantras, overtones and healing songs. Playing soundhealing instruments that opens up presence in people, giving them a relaxed state, experiencing peace and healing.

 

( Music by Aschima: https://itunes.apple.com/se/album/sacred-healing-songs/id733632983 Spotify Aschima – Sacred Healing Songs )

 History:

After receiving a spritual message of inner knowing of what total truth is, in her 30s and a sacred meeting with Ramana Maharshi in transcended form – Aschima Awakened in India to total silence and inner peace. A while after that, the Awakening  out of mind illusionary state of identification, to no mind, no attachments to form, physical death and no suffering. A deeper journey of integration of consciousness continued for years, where she totally left society to heal everything that doesn´t hold truth. Fully healed physical,body and emotionally. She started share Satsang in 2011.

 Words about Aschima´s work from Brothers and Sisters:

 ”Yesterday and the day before I was at Aschima Satsang. I had the best ever session time in my life. She is a lightworker with so many tools and she has skills. Things that have bothered me for a long time she helped me solve. I`m beginning to understand who I really Am, I am that I am, I am who I am, There`s No where to run to, No where to hide, Always Remember Home Inside. Aschima! Wow ! It´s all I can say and Thank you!!! I want to recommend people that are needing help with their inner work//spirit//soul-work to book time with Aschima, Do it!!! She can help!!! I Know //Merry Christmas from Sonya”

”Aschima what a woman! I am so grateful to my soul that led me to her, just the right time in my life. Such warm compassion and full of inspiration. I have just finished my distance education Reiki level 1 and started level 2 with Aschima. Her support and aid is unbeatable. I can highly recommend Aschima. Thank you for all the love and inspiration you share with me!

Regards, Gabriella”

”I feel that Aschima is a healer that cuts through the veils of illusions. If you want a clear mirror with no bullshit,  I truly recommend this one most loving woman! And I mean really – huge loving.

…. Take a look into thoses eyes …. and swim in love healing energy …. PEACE JOY, Line, 2011″”

“I found deep trust awakening in my heart from your reading. I will truly water the seed of my dream and you gave me courage to release all old sorrow and thoughs that doesnt give inspiration in my life. Huge thanks for you very clear reading.  Big hug, Kristina”

”Aschima has both power and humility at the same time as she coaches you forward on your path in life and I have taken considerable steps after our session .. considerably freer in body and mind! Thanks Aschima, I appreciate your straightness and the tools you use to penetrate through inertia, fears and old patterns! ”Love / Karin Manna ”

“From the beautiful heart centered space, she directs pure loving healing energies which nurtures and lifts my soul to new heights! I am not sure how I found her, but i’m so glad that I did.

Lots of love and blessings

Naazama – Z ”

”I felt so much better after today’s session. I have not felt so at peace before. I have read so many books and been to all these different therapist…I have been told that I don’t ”really wanna heal” that I need to get over it” ”stop dwelling”  So thank you for being the beautiful person that you are! and thank you for sharing some of you positive energy with me. I am happy to have you be a part of my healing journey [:)] much love and hugs!! Steph”

- FeminineBUDDHA teachings- Sacrednesss of  living peace and purpose.

femininebuddha.com

 Retreat ordinations: HONORING SACRED SPACE TO SEAL THE PURPOSE

To protect each participant: – Emotional ”baggage” will  respectfully be handle within you, no projections on others in the sacred circle. The retreat is garded as sacred space in order to recreate and receive only peace. – To save energy  and Heal.  All participants are being sacred. – Speak only with Aschima if you have a problem during the retreat.

- Everything that is shared from participants during the meetings are Sacred and should not be shared afterwards.

- As a participant you are responsible for your own Self, also after the retreat we go separate, not creating any stories. This is honoring all the being you are and it breathes peace.

LOVE Aschima

 

SATSANG  MÖTE 21a augusti klockan 17.30
Stockholm VATTUMANNENS BOKHANDEL
Aschima Segercrantz – Vaken healer, intuitiv mantra sångerska besöker Vattumannen för en kvälls Satsang

Satsang – Möte i Nuet – Att uppleva och leva inre frid. En kväll om Uppvaknade, Inre frid, Att leva I Nuet och få tillgång till sin fulla närvaro och inre helande kraft. Välkommen!

Kvällen tar dig till Nuet och närvaro. Aschima talar om Medvetandet och mötet med dig själv, från nuets och Uppvaknandets perspektiv. – Den helande kraften som varje individ har tillgång till. Du får inbjudan att möta din stillhet och ta emot tystnaden, som genomsyrar allt och öppnar dörren till utökad medvetenhet och frihet från separation/lidande. – Att hitta Nuet i dig är att uppleva inre frid och ren, sann glädje.

Ta emot verktyg för att leva här och nu i Källan i inre lycka. Ta emot kunskap om hur man blir fri från inre drama och kan hantera relationen med sig själv och andra. Aschima talar om hur tankar skapas och hur man kan göra så att de ej skadar. Hur man lämnar gruppmedvetandet och tar emot sin egen unika kraft. Och att uppleva och lita på den villkorslösa kärleken.

Ta emot och fyll på dina reserver i närvaron och frigör livsenergi. Öppna och ta emot din egen intuition och utöka din självmedvetenhet. Ställ frågor om sådant som berör dig.

Aschima ger även healing via närvaro.

Föranmälan och drop in i mån av plats. bokhandeln@vattumannen.se

 

EVENEMANG: VAKEN VÄGLEDNING VATTUMANNEN, Lördagar Augusti och September 2014
Aschima Segercrantz – Vaken Healer, Intuitiv, ger privata konsultationer

Vaken Intuitiv vägledning: Få tillgång till din Unika potential och fördjupa din Inre Närvaro. Beskrivning: Aschima, Återkopplar dig med din egen inneboende kraft och intuition. Aschima jobbar som en spegel, och bekräftar det du har med dig, din inre visdom. Lyfter fram din potential och dina gåvor. Ser det som begränsar dig, rädslor etc så att det nya får ta plats. Hon ger nycklar så att du kan stanna i flödet i nuet i kontakt med källan. Hjälper till så du kan ta emot din livskraft. Ger mediala näringsråd. Talar med ditt höga jag och din andliga guide/er så att du får verklig kontakt med det som är här för att tjäna dig positivt ( även från de osedda världarna ). Sammankopplar dig så att hela ditt väsen hittar helhet igen. Aschima ger även twinflame läsningar och healing via närvaro och Reiki och ger info om Aura beskydd. 

Betalning: 1 timme: 700 kronor Alternativt 30 minuter 400 kronor Aschimas arbete har uppmärksammats och är rekommenderat av välkända Intuitiva Coachen ”Colette Baron Reid ( USA )” 2011.

Bokning sker till bokhandeln@vattumannen.se eller via telefon 08-109615 , 30 minuter 400 kr 60 minuter 700 kr
Lö 09 aug kl 11.00-16.00
Plats: Vattumannen
Bokning sker till bokhandeln@vattumannen.se eller via telefon 08-109615 , 30 minuter 400 kr 60 minuter 700 kr
Lö 23 aug kl 11.00-16.00
Plats: Vattumannen
Bokning sker till bokhandeln@vattumannen.se eller via telefon 08-109615 , 30 minuter 400 kr 60 minuter 700 kr
Lö 06 sep kl 11.00-16.00
Plats: Vattumannen
Bokning sker till bokhandeln@vattumannen.se eller via telefon 08-109615 , 30 minuter 400 kr 60 minuter 700 kr
Lö 13 sep kl 11.00-16.00
Plats: Vattumannen

 SATSANG: Möte i Sanning
Aschima Segercrantz – Vaken healer, intuitiv mantra sångerska besöker Vattumannen för  Kvälls Satsang
 To 21 aug kl 17.30-19.00
To 18 sep kl 17.30-19.00

Plats: Vattumannens Bokhandel: Drottninggatan 83

Lev i Glädje!
En kväll om Uppvaknade, Inre frid, Att leva I Nuet och få tillgång till sin fulla närvaro och inre helande kraft. Välkommen!

 - Kvällen tar dig till Nuet och närvaro. Aschima talar om Medvetandet och mötet med dig själv, från nuets och Uppvaknandets perspektiv. – Den helande kraften som varje individ har tillgång till. Du får inbjudan att möta din stillhet och ta emot tystnaden, som genomsyrar allt och öppnar dörren till utökad medvetenhet och frihet från separation/lidande. – Att hitta Nuet i dig är att uppleva inre frid och ren, sann glädje.

Ta emot verktyg för att leva här och nu i Källan i inre lycka. Ta emot kunskap om hur man blir fri från inre drama och kan hantera relationen med sig själv och andra. Aschima talar om hur tankar skapas och hur man kan göra så att de ej skadar. Hur man lämnar gruppmedvetandet och tar emot sin egen unika kraft. Och att uppleva och lita på den villkorslösa kärleken. Ta emot och fyll på dina reserver i närvaron och frigör livsenergi.

Öppna och ta emot din egen intuition och utöka din självmedvetenhet.

Ställ frågor om sådant som berör dig.
Inträde 200 kronor

Om Aschima,

Vaknade upp i Indien i 30 års åldern till nytt medvetande. Lever från glädje, I nuet, och närvaro. och använder den kraften som verktyg i healing arbetet med klienter och i grupparbete. Hon skapar helande musik och lever nära natur och djur. Är dedikerad till jordens healing och önskar att alla får leva sin egen kraft och potential.

Satsang

Aschima Segercrantz – Vaken Healer, Intuitiv, Mantra sångerska besöker Vattumannens bokhandel för en Kvälls Satsang. Lev i Glädje!
 En kväll om Uppvaknade, Inre frid, Att leva I Nuet och få tillgång till sin fulla närvaro och inre helande kraft. Välkommen! Kvällen tar dig till Nuet och närvaro. Aschima talar om Medvetandet och mötet med dig själv, från nuets och Uppvaknandets perspektiv. – Den helande kraften som varje individ har tillgång till. Du får inbjudan att möta din stillhet och ta emot tystnaden, som genomsyrar allt och öppnar dörren till utökad medvetenhet och frihet från separation/lidande. – Att hitta Nuet i dig är att uppleva inre frid och ren, sann glädje. Ta emot verktyg för att leva här och nu i Källan i inre lycka. Ta emot kunskap om hur man blir fri från inre drama och kan hantera relationen med sig själv och andra. Aschima talar om hur tankar skapas och hur man kan göra så att de ej skadar. Hur man lämnar gruppmedvetandet och tar emot sin egen unika kraft. Och att uppleva och lita på den villkorslösa kärleken. Ta emot och fyll på dina reserver i närvaron och frigör livsenergi. Öppna och ta emot din egen intuition, utöka medvetandet och din självmedvetenhet. Ställ frågor om sådant som berör dig. Varmt Välkommen! Bokning av plats sker till bokhandeln@vattumannen.se Drop in i mån av plats.

To 12 jun kl 17.30-19.00
To 19 jun kl 17.30-19.00
Plats: Vattumannen

Inträde: 200 kr

Aschima Segercrantz – Vaken Healer, Intuitiv, Medium och Mantra sångerska ger privata konsultationer

Vaken Intuitiv vägledning: Få tillgång till din Unika potential och fördjupa din Inre Närvaro. Beskrivning: Aschima, Återkopplar dig med din egen inneboende kraft och intuition. Aschima jobbar som en spegel, och bekräftar det du har med dig, din inre visdom. Lyfter fram din potential och dina gåvor. Ser det som begränsar dig, rädslor etc så att det nya får ta plats. Hon ger nycklar så att du kan stanna i flödet i nuet i kontakt med källan. Hjälper till så du kan ta emot din livskraft. Ger mediala näringsråd. Talar med ditt höga jag och din andliga guide/er så att du får verklig kontakt med det som är här för att tjäna dig positivt ( även från de osedda världarna ). Sammankopplar dig så att hela ditt väsen hittar helhet igen. Aschima ger även twinflame läsningar och healing via närvaro och Reiki och ger info om Aura beskydd och utför Eterisk “chord healing”* med ÄrkeÄngeln Michael om önskan och behov finns. Betalning: 1 timme: 700 kronor Alternativt 30 minuter 400 kronor Aschimas arbete har uppmärksammats och är rekommenderat av välkända Intuitiva Coachen ”Colette Baron Reid ( USA )” 2011.

Bokning sker till bokhandeln@vattumannen.se eller via telefon 08-109615 , 30 minuter 400 kr 60 minuter 700 kr
Lö 14 jun kl 11.00-19.00
Plats: Vattumannen

Inträde: 400 kr

Bokning sker via www.Vattumannen.se     08-109615.

Rekomendationer av kunder.

1. ”Aschima har förmågan att med en tydlig klarhet fånga in din essens och problemets kärna. Aschima hjälpte mig SE de blockeringar som stod i vägen för mitt sanna jag, och vägledde mig igenom dessa med STOR skärpa och kärlek till min process. Jag kände mig helt trygg sessionen igenom, fullt närvarande i min kropp. Aschima har både kraft och ödmjukhet på samma gång när hon coachar dig framåt på din livsväg och jag har tagit betydande steg efter vår session. betydligt friare i kropp och tanke! Tack Aschima, jag uppskattar din rakhet och de verktyg du använder för att tränga genom tröghet, rädslor och gamla mönster!” Kärlek / Karin Manna”

2. ”Aschima har gett mig många fantastiska redskap, vissa som jag dagligen använder. Då jag har bett om hjälp och svar så har jag fått detta klart och tydligt. Med sitt underbara sätt har Aschima förmedlat på ett ödmjukt öppen-hjärtligt sätt, hennes kanal känns mycket ren och klar och jag rekommenderar henne verkligen. Jenny”

** Eteriska chords/trådar skapas i relationer och suger energi. Att heala dessa ”chords” frisläpper energin igen och man känner sig lättare och får tillbaka sin egen kraft.

Om Aschima

Vaknade upp i Indien i 30 års åldern till nytt medvetande. Lever från glädje, I nuet, och närvaro. och använder den kraften som verktyg i healing arbetet med klienter och i grupparbete. Hon skapar helande musik och lever nära natur och djur. Är dedikerad till jordens healing och önskar att alla får leva sin egen kraft och potential.

 

Woman Satsang and deep Singing

Women Satsang and deep Singing. Sing from the moment. Finding your voice and let it explore you. Opening heart, come home in the belly and from the womb open the voice and the heart. Healing the Soul and the 5th chakra that is needing all love . Vocal healing in the space of presence and deep love for homecoming and or just enjoying yourself.OM song
Mantra
Intuitive relaxing, gentle sounds from your uniqueness
6 spaces
250 kronor
Contact@aschima.com 

     next retreat is in    
september 22nd-24 invitation coming soon

18 -20 August 2017
       Summer Silence
Retreat   with    Aschima

Warmly Welcome to sacred Satsang with Aschima

Meeting in Satsang for Self realization, dropping the mind, open the heart, embodying of presence, Keys to Heal a destructive pattern, Nourishing your being. Aschima shares healing music and Om singing together

Location: Skeppargatan Stockholm
Full adress received after your registration

Registrate participation to: femininebuddha@gmail.com

Contribution: 300 sek

Healing Cirkel med AschimaLördag 19e Nov kl 17.00-19.00

Plats: Vattumannen

Inträde: 300 kr

Välkommen på medveten närvaro, ljus och meditation, för dig som går igenom att förhöja ditt medvetande och släppa taget om minnen, rädslor, egot, drama. Aschima leder meditation med klangskål och djup närvaro. Samtal och Sharing - ställ frågor om din själ och uppvaknandet, inre helande eller den resa du nu går igenom. Aschima tar upp det som händer på planeten - den nya tiden, upplysning och inre frid och hur man stannar i ett flöde och integrerar närvaro. OM mantrasång med tanpura och monochord. Flödet är öppet för vad som sker i nuet och vad deltagarnas inre behov är. ex, djupare närvaro med sång eller samtal och djup meditation/satsang Välkommen med LJUS och Kärlek Aschima

Boka din närvaro via Vattumannen på tel 08 - 109615
 

Satsang with Aschima

September    8th

17.00-19.00

Living from the inside, from presence, the open heart and mind. Freedom from seperation and search, Being. Open investigation with Aschima


Vattumannens Bokhandel i Stockholm

Investment: 250 kr

Drop in or Preebook to vattumannen: 08-109615